قصاب

Butcher

نویسنده: نیکولاس بیلون

مترجم و کارگردان: آیدا کیخایی

بازی‌گران: کیوان محمودنژاد، یاشا خضوعی، کیارش عالی‌پور و آیدا کیخایی

برای تماشای نمایش‌نامه‌خوانی‌ی قصاب ضروری‌ است نام نویسی کنید تا کد دست‌رسی برای‌تان فرستاده شود.

 اگر نام‌نویسی کرده‌اید کد دست‌رسی را در پنجره‌ی زیر وارد نمایید.

این نمایش‌نامه‌خوانی آن‌لاین است و با حمایت اداره‌ی هنرهای کانادا آماده شده است.

کاری از کمپانی تئاتر این روزها‌

هر جای جهان که هستید می‌توانید تماشاگر ما باشید.

موسسه‌ی تئاتر این‌روزها بنابر اساس‌نامه‌ی خود پای‌بند ترجمه‌ و اجرای نمایش‌نامه‌های فارسی به انگلیسی و ترجمه و اجرا‌ی نمایش‌نامه‌های کانادایی به زبان فارسی است.

نیکولاس بیلون یکی از مطرح‌ترین نمایش‌نامه‌نویسان اکنون کانادست که ما پیش از این نمایش‌نامه‌ای دیگر از او به نام آیس‌لند را با ترجمه‌ی زهره جواهری در ایران و کانادا به روی صحنه بردیم.

قصاب در میان نمایش‌نامه‌های بیلون جای‌گاه ویژه‌ای دارد. نویسنده در اثر خود با مهارتی شگفت‌انگیز توام با شوخ‌طبعی خواننده و تماشاگر را تا پایان اثر هم‌راه می‌کند.

برای تماشای این نمایش‌نامه‌خوانی نیازمند کد دست‌رسی هستید.

اگر نام‌نویسی کرده باشید کد دست‌رسی برای شما ارسال شده است. اگر نام نویسی نکرده‌اید هم اکنون می‌توانید نام‌نویسی کنید.

تماشای این نمایش برای اعضای کمپانی تئاتر این‌روزها رایگان است ولی ضروری است که نام‌نویسی نمایند.

اگر ساکن ایران هستید و می‌خواهید نام‌نویسی کنید تا کد دست‌رسی برای شما ارسال شود این‌جا را کلیک کنید.

The video will be accessible to watch for you for four days, and then the access code will be expired, so don’t miss watching the show before the expiration date.

If you have not registered, you can do now by clicking the button below.

قصاب
نویسنده: نیکولاس بیلون
مترجم و کارگردان:‌ آیدا کیخایی

این نمایش آن‌لاین است و با حمایت اداره‌ی هنرهای کانادا آماده شده است.

کاری از کمپانی تئاتر این روزها‌

هر جای جهان که هستید می‌توانید تماشاگر ما باشید.

موسسه‌ی تئاتر این‌روزها بنابر اساس‌نامه‌ی خود پای‌بند ترجمه‌ و اجرای نمایش‌نامه‌های فارسی به انگلیسی و ترجمه و اجرا‌ی نمایش‌نامه‌های کانادایی به زبان فارسی است.

نیکولاس بیلون یکی از مطرح‌ترین نمایش‌نامه‌نویسان اکنون کانادست که ما پیش از این نمایش‌نامه‌ای دیگر از او به نام آیس‌لند را با ترجمه‌ی زهره جواهری در ایران و کانادا به روی صحنه بردیم.

قصاب در میان نمایش‌نامه‌های بیلون جای‌گاه ویژه‌ای دارد. نویسنده در اثر خود با مهارتی شگفت‌انگیز توام با شوخ‌طبعی خواننده و تماشاگر را تا پایان اثر هم‌راه می‌کند.

This is a play-reading in Farsi presented by NOWADAYS THEATRE company with the support of the Canada Council for the Arts.
Originally written in English, Nicolas Billon’s Butcher is an artfully constructed play that questions justice and truth.
Translated into Farsi and directed by Aida Keykahii
Cast: Keivan Mahmoodnezhad, Yasha Khozooei, Kiarash Alipoor, and Aida Keykhaii
Narrator: Kimia Kalantary

An old man in a military uniform and a Santa hat is dumped at the police station. He doesn’t speak English, but a lawyer’s business card is baited on the meat hook that hangs on his neck. As a lawyer, a police officer and a translator struggle to unravel the truth, they uncover a past that won’t stay buried, and a decades-old quest for justice that must be served. Haunted by the trauma of a hideous war crime, no one is who they seem.

قصاب

نوشته‌ی نیکولاس بیلون

ترجمه‌ی آیدا کیخایی

کارگردان: آیدا کیخایی

دست‌یار کارگردان: کیمیا کلانتری

کاری از کمپانی تئاتر این روزها‌

ترجمه‌ی این نمایش‌نامه و اجرای آن با حمایت اداره‌ی هنرهای کانادا انجام شده است.

‎بازی‌گران (به ترتیب اجرای نقش): کیوان محمود نژاد، یاشا خضوعی، کیارش عالی‌پور و آیدا کیخایی

توضیح‌صحنه‌خوان: کیمیا کلانتری

SHOW DATES:

Friday, May 20

Saturday, May 21

Sunday, May 22

Monday, May 23

Where: Online (Vimeo)

Duration: 80 Minutes

Trailer by: Aida Keykhaii

The last comment and 1 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *