قصاب

Butcher

نویسنده: نیکولاس بیلون

مترجم و کارگردان: آیدا کیخایی

بازی‌گران: کیوان محمودنژاد، یاشا خضوعی، کیارش عالی‌پور و آیدا کیخایی

این نمایش‌نامه‌خوانی آن‌لاین است و با حمایت اداره‌ی هنرهای کانادا آماده شده است.

کاری از کمپانی تئاتر این روزها‌

هر جای جهان که هستید می‌توانید تماشاگر ما باشید.

موسسه‌ی تئاتر این‌روزها بنابر اساس‌نامه‌ی خود پای‌بند ترجمه‌ و اجرای نمایش‌نامه‌های فارسی به انگلیسی و ترجمه و اجرا‌ی نمایش‌نامه‌های کانادایی به زبان فارسی است.

نیکولاس بیلون یکی از مطرح‌ترین نمایش‌نامه‌نویسان اکنون کانادست که ما پیش از این نمایش‌نامه‌ای دیگر از او به نام آیس‌لند را با ترجمه‌ی زهره جواهری در ایران و کانادا به روی صحنه بردیم.

قصاب در میان نمایش‌نامه‌های بیلون جای‌گاه ویژه‌ای دارد. نویسنده در اثر خود با مهارتی شگفت‌انگیز توام با شوخ‌طبعی خواننده و تماشاگر را تا پایان اثر هم‌راه می‌کند.

برای تماشای این نمایش‌نامه‌خوانی نیازمند کد دست‌رسی هستید.

اگر نام‌نویسی کرده باشید کد دست‌رسی برای شما ارسال شده است. اگر نام نویسی نکرده‌اید هم اکنون می‌توانید نام‌نویسی کنید.

تماشای این نمایش برای اعضای کمپانی تئاتر این‌روزها رایگان است ولی ضروری است که نام‌نویسی نمایند.

اگر ساکن ایران هستید و می‌خواهید نام‌نویسی کنید تا کد دست‌رسی برای شما ارسال شود این‌جا را کلیک کنید.

The video will be accessible to watch for you for four days, and then the access code will be expired, so don’t miss watching the show before the expiration date.

If you have not registered, you can do now by clicking the button below.

قصاب
نویسنده: نیکولاس بیلون
مترجم و کارگردان:‌ آیدا کیخایی

این نمایش آن‌لاین است و با حمایت اداره‌ی هنرهای کانادا آماده شده است.

کاری از کمپانی تئاتر این روزها‌

هر جای جهان که هستید می‌توانید تماشاگر ما باشید.

موسسه‌ی تئاتر این‌روزها بنابر اساس‌نامه‌ی خود پای‌بند ترجمه‌ و اجرای نمایش‌نامه‌های فارسی به انگلیسی و ترجمه و اجرا‌ی نمایش‌نامه‌های کانادایی به زبان فارسی است.

نیکولاس بیلون یکی از مطرح‌ترین نمایش‌نامه‌نویسان اکنون کانادست که ما پیش از این نمایش‌نامه‌ای دیگر از او به نام آیس‌لند را با ترجمه‌ی زهره جواهری در ایران و کانادا به روی صحنه بردیم.

قصاب در میان نمایش‌نامه‌های بیلون جای‌گاه ویژه‌ای دارد. نویسنده در اثر خود با مهارتی شگفت‌انگیز توام با شوخ‌طبعی خواننده و تماشاگر را تا پایان اثر هم‌راه می‌کند.

قصاب

نوشته‌ی نیکولاس بیلون

ترجمه‌ی آیدا کیخایی

کارگردان: آیدا کیخایی

دست‌یار کارگردان: کیمیا کلانتری

کاری از کمپانی تئاتر این روزها‌

ترجمه‌ی این نمایش‌نامه و اجرای آن با حمایت اداره‌ی هنرهای کانادا انجام شده است.

‎بازی‌گران (به ترتیب اجرای نقش): کیوان محمود نژاد، یاشا خضوعی، کیارش عالی‌پور و آیدا کیخایی

توضیح‌صحنه‌خوان: کیمیا کلانتری

SHOW DATES:

Friday, May 21

Saturday, May 22

Sunday, May 23

Monday, May 24

Where: Online (Vimeo)

Duration: 80 Minutes

Trailer by: Aida Keykhaii

The last comment and 1 other comment(s) need to be approved.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*