آخرین شنبه‌ی ماه

کمپانی تئاتر این‌روزها قصد دارد از این پس نشست‌های آن‌لاین ماهانه برگزار نماید و هر بار در این جلسه یک نفر سخن‌گوی مهمان خواهد بود. موضوع مورد بحث در این جلسه‌‌ها در ارتباط با تئاتر و سینما است و پس از سخن‌رانی پرسش و پاسخ انجام خواهد شد. 

مهمان سخن‌گو ممکن است پژوهش‌گر یا منتقد تئاتر یا سینما باشد یا بازی‌گری که درباره‌ی تجربه‌ی بازی‌گری خود در سینما و تئاتر سخن می‌گوید. ممکن است نمایش‌نویس یا کارگردان تئاتر یا سینما، مترجم نمایش‌نامه، طراح صحنه یا آهنگ‌ساز باشد. سخن‌رانان یا توسط کمپانی تئاتر این‌روزها دعوت خواهند شد یا خودشان فرم شرکت در این جلسه‌ را پرنموده و درخواست سخن‌رانی خواهند نمود و پس از تایید و موافقت کمپانی تئاتر این‌روزها برای سخن‌رانی ‌آنان برنامه‌ریزی خواهد شد. 

شرکت در این نشست‌ها برای اعضای کمپانی ‘تئاتر این‌روزها’ رایگان است. 

هر جلسه دو ساعت خواهد بود. هفتاد و پنج دقیقه برای سخن‌ران و چهل ‌و ‌پنج دقیقه پرسش و پاسخ.

چنان‌چه تمایل به سخن‌رانی در این نشست‌ها دارید فرم زیر را پر نمایید.

لطفن پیش از پرکردن فرم موارد زیر را آماده داشته باشید:

    • خلاصه‌ی یک‌صفحه‌ای از موضوع سخن‌رانی خودتان (در قالب ورد)
    • اگر می‌خواهید نمایش‌نامه‌ یا فیلم‌نامه‌ی خود را در این جلسه بخوانید کل  متن خود را لازم است  پیوست نمایید. (در قالب پی‌دی‌اف)
    • هر  چیز دیگری را که می‌تواند در تصمیم ما برای پذیرش درخواست شما تاثیرگذار باشد پیوست نمایید. نمونه‌ی کار، ‌کتاب، فیلم یا روزمه‌ی کاری خودتان.

The Last Saturday of the Month

Would you like to talk in our online monthly meeting about theatre or film?

Would you like to read your play or screenplay in our online meeting?

We accept submissions.

The last Saturday of the month is an online meeting held by NOWADAYS THEATRE, where any subject related to Theatre and film will be discussed.

If you are interested in having a spot to talk, fill the below form out.

These meetings are free for our members.

Each session will be around 2 hours. (75 minutes for the speaker, and 45 minuets Q & A. )

Please prepare and submit the following , and upload:

1. A one page summary of your subject (as WORD file),

2. If you would like to read your play or screen play, you will be asked to upload the whole script (as PDF file),

3. Links to websites and/or social media profiles,

4. Please provide any additional information that would be helpful to us in making our decision e.g. previous plays, books, films, productions, artistic works.

نشست‌های قبلی