با تشکر از ثبت‌نام شما برای شرکت در نشست آخرین شنبه‌ی ماه

شایان ذکر است که این نشست روز شنبه، بیست و هفت آگست  ۲۰۲۲ (پنج شهریور ماه  ۱۴۰۱)‌   ساعت یازده صبح به وقت تورنتو آغاز می‌شود و دو ساعت طول خواهد کشید.

این نشست از طریق زوم برگزار خواهد شد. بنابراین ضروری است اپلیکیشن زوم را روی گوشی یا دستگاه کامپیوتر خود نصب نمایید.

لینک شرکت در نشست هم‌اکنون برای شما ایمیل شده است. ممکن است ایمیل به پوشه‌ی اسپم شما رفته باشد، آن‌جا را هم نگاه کنید.

توجه داشته باشید که لینک زوم برای شرکت در نشست منحصر به شماست. بنابراین از انتشار آن خودداری فرمایید.

ما یک روز پیش از نشست برای شما ایمیل یادآوری خواهیم فرستاد، بنابراین خواهش‌مندیم ایمیل‌های زیر را به فهرست ایمیل‌های خود اضافه کنید تا از بلاک‌شدن ایمیل‌های ارسالی از طرف ما به شما و رفتن به پوشه‌ی اسپم جلوگیری شود.

nowadaystheatre@gmail.com

info@nowadaystheatre.org

Thank you for your registration for our event ‘The Last Saturday of the Month’.

Presented by NOWADAYS THEATRE, the event you signed uphill be held on Saturdayو Aug 27, 2022 11:00 AM America/Toronto (ET)

Please check out your email. We have sent you the Zoom link and the instruction to attend. Make sure you check your spam/junk folder to see if the email went there.

Note: The Zoom-link we sent you should not be shared with others; it is unique to you.

We may send you a reminder email one day before the event, so lease add nowadaystheatre@gmail.com, and info@nowadaystheatre.org to your safe sender’s list to avoid being blocked by spam filters.