با سلام،

با تشکر از ثبت‌نام شما برای شرکت در نشست آخرین شنبه‌ی ماه

اگر شما عضو کمپانی تئاتر این‌روزها (NOWADAYS THEATRE) هستید نام‌‌نویسی شما کامل شده است ولی اگر عضو نیستید و بهای ورود به جلسه را نپرداخته باشید دعوت‌نامه برای شرکت در جلسه برای شما ارسال نخواهد شد. بنابراین چنان‌چه هنوز تمایل به شرکت در این جلسه را دارید روی لینک زیر کلیک نموده و مراحل نام‌نویسی را تا پایان آن انجام دهید.

https://www.nowadaystheatre.org/lsoma/

ساکنان ایران برای شرکت در این نشست این‌جا را کلیک کنند.

شایان ذکر است ما دو روز پیش از نشست برای شما ایمیل یادآوری و لینک زوم را خواهم فرستاد.  بنابراین خواهش‌مندیم ایمیل‌های زیر را به فهرست ایمیل‌های خود اضافه کنید تا از بلاک‌شدن ایمیل‌های ارسالی از طرف ما به شما و رفتن به پوشه‌ی اسپم جلوگیری شود.

nowadaystheatre@gmail.com

info@nowadaystheatre.org

به امید دیدار شما

Thank you for your registration for our event ‘The Last Saturday of the Month’.

If you are e member of NOWADAYS THEATRE company, your registration has been completed.

If you are not a member, please note that your registration has been completed once you pay the registration fee. So, you won’t receive a Zoom invitation until you pay the event fee. If you are still interested in attending, please click the below link to do so.

https://www.nowadaystheatre.org/lsoma/

Presented by NOWADAYS THEATRE, the event you signed uphill be held on Saturday, August 28, 2021 at 11am (ET)

The successful registrants will receive a Zoom link and instructions two days before the event, so please add nowadaystheatre@gmail.com, and info@nowadaystheatre.org to your safe sender’s list to avoid being blocked by spam filters.

All the best

NOWADAYS THEATRE