گروه تئاتر این‌روزها با هم‌کاری گروه فرهنگی پرتو در واترلو برگزار می‌کند