“به‌روزرسانی نمایش ایران در دوره قاجار با نگاه به اسناد اروپایی”

دوره قاجار را باید آغاز دوره دگرگونی‌ها در ایران نامید. سفر چهارمین و پنجمین  شاهان قاجار به اروپا به هر شکل تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم در جامعه زمان ایران داشت. ناصر الدین شاه که سودای سفر به دیار فرنگ را در سر می‌پروراند سه بار به کشورهای مختلف اروپایی سفر کرد. در طی این سفرها افراد دیگری نیز او را همراهی می‌کردند که تعدادی از این رجال دستی در هنر نمایش نیز داشتند. به دنبال او پسرش یعنی مظفرالدین شاه نیز به تبعیت از پدر سه بار به عنواین مختلف از جمله به توصیه پزشکان انگلیسی معالجش به کشورهای اروپایی سفر کرد

در این نشست به بررسی به‌روزرسانی نمایش ایران با توجه با اسناد اروپایی  موجود در این آرشیو‌ها خواهیم پرداخت.

به‌گفته‌‌ی سخن‌ران این نشست دومان ریاضی،  تمامی این اسناد برای بار اول توسط وی ثبت شده‌اند.

Duman Riyazi is a Persian theatre director and researcher. His research expertise includes the History of Persian Theatre, Persian Comedy, and La commedia dell’arte. He has authored numerous articles on La commedia dell’arte and the modernization of Persian Theatre. His publications also include translations of several plays by Carlo Goldoni and commedia dell’arte plays by Siro Ferrone. Since 2012, he has initiated numerous conferences and workshops onthesubjectofinspiration from Western forms of theatre on Middle Eastern ones, primarily Persian show forms. He believes that Theatre is an artistic tool that is most often employed to promote social, cultural, economic and political integration.

“به‌روزرسانی نمایش ایران در دوره قاجار با نگاه به اسناد اروپایی”

دوره قاجار را باید آغاز دوره دگرگونی‌ها در ایران نامید. سفر چهارمین و پنجمین  شاهان قاجار به اروپا به هر شکل تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم در جامعه زمان ایران داشت. ناصر الدین شاه که سودای سفر به دیار فرنگ را در سر می‌پروراند سه بار به کشورهای مختلف اروپایی سفر کرد. در طی این سفرها افراد دیگری نیز او را همراهی می‌کردند که تعدادی از این رجال دستی در هنر نمایش نیز داشتند. به دنبال او پسرش یعنی مظفرالدین شاه نیز به تبعیت از پدر سه بار به عنواین مختلف از جمله به توصیه پزشکان انگلیسی معالجش به کشورهای اروپایی سفر کرد

در این نشست به بررسی به‌روزرسانی نمایش ایران با توجه با اسناد اروپایی  موجود در این آرشیو‌ها خواهیم پرداخت.

به‌گفته‌‌ی سخن‌ران این نشست دومان ریاضی،  تمامی این اسناد برای بار اول توسط وی ثبت شده‌اند.

Duman Riyazi is a Persian theatre director and researcher. His research expertise includes the History of Persian Theatre, Persian Comedy, and La commedia dell’arte. He has authored numerous articles on La commedia dell’arte and the modernization of Persian Theatre. His publications also include translations of several plays by Carlo Goldoni and commedia dell’arte plays by Siro Ferrone. Since 2012, he has initiated numerous conferences and workshops onthesubjectofinspiration from Western forms of theatre on Middle Eastern ones, primarily Persian show forms. He believes that Theatre is an artistic tool that is most often employed to promote social, cultural, economic and political integration.

آخرین شنبه‌ی ماه

آخرین شنبه‌ی ماه

نخستین نشست پژوهشی کمپانی تئاتر این‌روزها در تاریخ بیست‌و چهار اپریل (چهار اردی‌بهشت ۱۴۰۰)‌ ساعت دو به وقت تورنتو برگزار می‌شود.

موضوع نشست: به‌روز رسانی نمایش ایرانی در دوره‌ی قاجار با نگاهی به اسناد اروپایی و سخن‌ران دومان ریاضی است.

حضور در این نشست برای همه رایگان است ولی ضروی است فرم زیر را پرنموده و نام‌‌نویسی نمایید.

کمپانی تئاتر این‌روزها قصد دارد از این پس نشست‌های آن‌لاین ماهانه برگزار نماید و هر بار در این جلسه یک نفر سخن‌گوی مهمان خواهد بود. موضوع مورد بحث در این جلسه‌‌ها در ارتباط با تئاتر و سینما است و پس از سخن‌رانی پرسش و پاسخ انجام خواهد شد.

مهمان سخن‌گو ممکن است پژوهش‌گر یا منتقد تئاتر یا سینما باشد یا بازی‌گری که درباره‌ی تجربه‌ی بازی‌گری خود در سینما و تئاتر سخن می‌گوید؛ ممکن است کارگردان تئاتر یا سینما، مترجم نمایش‌نامه، طراح صحنه یا آهنگ‌ساز باشد و ممکن است نمایش‌نویس یا فیلم‌نامه‌نویسی باشد که می‌خواهد نمایش‌نامه یا فیلم‌نامه‌اش را در جمع بخواند تا مخاطب‌سنجی کند.

شرکت در این نشست‌ها برای اعضای کمپانی تئاتر این‌روزها رایگان است و برای سایر شرکت‌کننده‌گان ممکن است با توجه به خواست سخن‌ران هزینه‌ای دریافت شود.

چنان‌چه تمایل به سخن‌رانی در این نشست‌ها دارید روی این جمله کلیک کنید تا به صفحه‌ی ثبت‌نام برای سخن‌رانی وصل شوید و فرم مربوط به این نشست‌ها را پرنمایید.

The Last Saturday of the Month

The last Saturday of the month is an online meeting held by NOWADAYS THEATRE, where any subject related to Theatre and film will be discussed.

We would love to see you among our audience members of our upcoming online talk on Saturday 24 April 2021, at 2pm. It will be 2 hours long.

If you are interested in joining us, click here to register:

Would you like to talk in our online monthly meeting about theatre or film?

Would you like to read your play or screenplay in our online meeting?

We accept submissions.

The last Saturday of the month is an online meeting held by NOWADAYS THEATRE, where any subject related to Theatre and film will be discussed.

If you are interested in having a spot to talk, click here to go to the page and register.